Sborový život

Setkávání dětí

 

Podobně jako se schází mládež, scházejí se také děti. Spolu s farářem se věnují základním biblickým příběhům, zvídavým otázkám, společným hrám, zpěvu o modlitbám. Obvykle jde o děti věku 6-12 let.

Konfirmační příprava

 

Dospívající děti přicházejí na přípravu ke konfirmaci. Na těchto setkáních se hlouběji seznamují s biblí, vyznáním víry, církevními dějinami a organizací církve. Prostor je také pro otázky přicházejících ohledně praktické teologie, jiných náboženství apod. Samozřejmou součástí je společné sdílení, modlitby a zpěv s kytarou.

Mládež

Na setkání mládeže přicházejí mladí lidé od cca 14 let, včetně vysokoškoláků, kteří studují v Praze a patří do jiných sborů i církví. Program v podobě úvah či otázek nad náboženskými tématy si většinou připravují sami, jindy farář. Součástí společenství jsou také společné rozhovory, modlitby a zpěv s kytarou.

 

Třicátníci 

Různé generace mají různé starosti, otázky a nejasnosti. Stejné platí také pro lidi ve věku zakládání či nedávno založených rodin. Tak se pravidelně v týdnu scházecjí také "Třicátníci." Součástí výkladu zejm. systematicko-teologických (modlitba, bohoslužby, Trojiční učení atd.) a biblických je také rozhovor nad různými tématy. Jako vždy společné také zpíváme a modlíme se.
 

Střední generace

Jde o setkávání pro věkově nejširší generaci. Přicházejí na ni lidé od třiceti do sedmdesáti let. Někdy také proto, že nemohou přicházet např. na Třicátníky.
Stejně jako na ostatních setkáních, i zde je základem náboženské téma - někdy biblické, jindy religionistické (jiná náboženství), jindy systematicko-teologické atd. K výkladu či přiblížení tohoto tématu patří stejně jako na jiných setkáních prostoro pro rozhovor a otázky.
Součástí je také společný zpěv a modlitby.
 

Biblická hodina

je tradičním způsobem vedené setkání, jehož centrem je studium biblických oddílů. Souvisle se na setkáních obvykle věnujeme některé z biblických knih, která je nejprve vyložena teologem-farářem. Poté je prostor pro otázky i další rozhovor nad daným oddílem, ale i nad jinými náboženskými tématy a společné sdílení. Základem výkladu je porozumění biblickému oddílu v kontextu jeho doby, původního jazkya atd. Z tohoto základu pak vyvstávají otázky i odpovědi v aktuálním dění společnosti i jednotlivců. 

Nedělní "škola"

Děti přicházejí do kostela s rodiči, po druhé písni odcházejí a jejich program probíhá souběžně s kázáním. Bohoslužby jsou upraveny formálně i obsahově pro dospělého člověka. Nedělní "škola" je zejm. formálně upravena právě pro děti, které se tak pro sebe snazší formou seznamují s biblickými příběhy, křesťanskými písněmi i náboženským životem. Jako vždy je součástí společná modlitba i prostor pro otázky a názory dětí.

 

Další pravidelné akce sboru

Křesťanská služba (KS)

KS je aktivita členek sboru: návštěvy stárnoucích členů sboru, návštěvy těch, kteří slaví narozeniny, návštěvy v nemocnicích, organizace večeře Páně v rodinách, benefiční aktivity, jako byla „Večeře pro Pákistán“. Setkání sborové KS se koná obvykle první neděli v měsíci po bohoslužbách. Setkávání členů a přátel sboruje také jedna z aktivit KS, koná se vždy druhé úterý v měsíci, od 14:00 hodin. Na programu je krátký biblický výklad (v současnosti postupně žalmů), společný rozhovor o všem možném při občerstvení a třetím programem bývá pozvaný host či přednášky na různá témata.

 

Staršovstvo

Obvykle se schází druhé úterý v měsíci. Věnuje se správním, finančním, náboženským a dalším nezbytnostem i zlepšením sborového života.

 

Konkrétní informace (kdo, kdy, kde…) naleznete na stránce Kalendář akcí.

 

Kontakt:

Žateckých 1169/11 140 00 Praha 4
Tel: 220 510 735
úřední hodiny:
úterý 9:00 – 12:00 hod
nusle@evangnet.cz

Všechny kontakty zde.

počítadlo.abz.cz
 
Jsme na Google+