Historie sboru

Seniorát: pražský
Rok založení: 1930 jako samostatný sbor
Adresa: Žateckých 1169/11, 140 00 PRAHA 4

 • Kazatelská stanice v Nuslích byla založena v r. 1921 a patřila ke sboru v Praze 2 (Kliment). Bohoslužby byly konány ve škole.
 • V r. 1927 byla vybudována z nádvorní dílny malá modlitebna.
 • V r. 1929 byl povolán první farář.
 • V r. 1930 byla stanice prohlášena samostatným sborem. Hranici tvořily řeky Vltava a Sázava, trať hlavní dráhy a hranice uhříněveského sboru. Území bylo rozsáhlé, bydlelo v něm 1 668 zjištěných členů.
 • 13. ledna 1935 se konaly první bohoslužby v novém chrámu na Vítězné pláni.
 • V dalších letech zakládány nové stanice: Braník, Spořilov, Lhotka, Hostivař, Chodov, Modřany, Jílové, bohoslužby konány v Krči, Kunraticích, Záběhlicích, Hodkovičkách, Vraném a Ohrobci. Při velké výstavbě nových čtvrtí vykazoval sbor každoročně přes 400 přistěhovaných členů. Rostl i přístupy (1 621 členů za 15 let), takže v r. 1944 dosáhl největšího počtu 6 204 duší.
 • Hrůzy okupačních let ukazují i matriky zemřelých. Ačkoli pankrácká věznice byla jen průchozím místem, bylo ve sborových matrikách zapsáno 60 popravených členů z celé církve. Hlášení však nebyla úplná. I v matrice narozených byly zapsány 2 děti narozené ve věznicích matkám odsouzeným k smrti, dočkaly se však osvobození.
 • V r. 1945 ztratil sbor téměř 1 000 duší odstěhováním členů z vybombardovaných domů (únor), z domů vypálených a zbořených v pražském povstání (květen) a odchodem členů při dosídlování pohraničí. Byly i oběti bombardování a padlí v revolučních bojích. Stěhováním v dalších letech ztratil sbor 2 235 duší. Mladým dvojicím s dětmi byly přidělovány byty v nových sídlištích mimo sbor.
 • V 60. letech se odstěhovalo mnoho rodin při demolici domů i celých ulic, jež byla přípravou na výstavbu nových sídlišť. V roce 1966 má sbor stále ještě 2 786 členů.
 • Již v r. 1946 byly kazatelské stanice Braník a Spořilov prohlášeny za samostatné sbory a byly jim přiděleny všechny ostatní kazatelské stanice mimo Lhotky. Sbor se tím zmenšil územně i početně, celkem bylo odfařeno 2 523 duší. Obětavost sboru byla od počátku velmi značná. Svědčí o tom už sama stavba chrámu (750 000 Kčs).
 • V r. 1951 bylo pořízeno teplovzdušné topení, nové osvětlení a malba, všechno provedeno jak v chrámu, tak i v dolním sále (a opět za cenu 750 000 Kčs).
 • V r. 1963 byly přemístěny a rozšířeny varhany. Ve sboru pracují všechny složky (bohoslužby, bohoslužby pro děti, čtvery biblické hodiny: pro dospělé, děti, mládež po konfirmaci, mládež starší, dvě třídy konfirmační přípravy, skupina střední generace, pěvecký sbor, Křesťanská služba, zastupitelstvo a staršovstvo).
 • Po válce pracoval ve sboru i odbor evangelizační, odbor žen a všechny skupiny chlapeckých a dívčích skautských oddílů. Ve všech těchto složkách se vystřídalo množství ochotných obětavých a věrných pracovníků, předlouhý byl jejich seznam.
 • I přes výrazné zeštíhlení sboru v 30.–40. letech činnost sborových složek nikdy neustala.
 • V 80.–90. letech 20. století byla v Nuslích velmi početná mládež, v r. 1997 byl mimo mládež ustanoven dorost. Staršovstvo plánovalo sborové akce na září až červen vždy pod pracovním heslem, kdy rozpracovávalo téma na jednotlivé měsíce při vzdělávacích večerech s hostem. Prohloubení a rozšíření činnosti dostála Křesťanská služba, biblické hodiny mají ráz důkladné práce s textem s dobrou diskusí. Letitá práce pěvecké sboru zmlkla v r. 1995, scházet se přestal i komorní orchestr. Vznikla tradice setkání při kávě a čaji každou 3. neděli po bohoslužbách. Početně sporadické výstupy z církve mírně početně převažují nad vstupy.
 • V r. 1998 má sbor 1 152 farníků. Pastorační a zpovědní službu využívají i lidé z oblasti mimocírkevní. Obětavost v saláru stoupla 10×, ve sbírkách 3×. Sbor založil stavební fond a ve svých sbírkách myslí i na jiné.

 

Kontakt:

Žateckých 1169/11 140 00 Praha 4
Tel: 220 510 735
úřední hodiny:
úterý 9:00 – 12:00 hod
nusle@evangnet.cz

Všechny kontakty zde.

počítadlo.abz.cz
 
Jsme na Google+